HİZMETLER

 Veri Giriş Operasyonu,
 
     ● Bilgisayar ortamında veri giriş, scanner, dijital arşiv süreçlerinizde inhouse ve Kunt Merkez binamızda yeterli sayıda personel istihdamının
        sağlanması.
     ● Kayıtlı hale getirmek istediğiniz, yazılı, görsel ve/veya işitsel datalarınızın istediğiniz soft ortamda kayıtlarının yapılması ve tarafınıza raporlanması.
 
Bilgi İşlem proje desteği,
 
     ● İnsan Kaynakları Süreçlerine ilişkin ERP Yazılım desteği ve paket program temini
     ● İş süreçlerinizin proje planlamanız ve talebiniz doğrultusunda uzman yazılım ekibimizce yazılması.
     ● Genel İnsan Kaynakları  süreçlerinizin yönetilmesine yönelik yazılmış ve denemeleri tamamlanmış kullanıma hazır İK Modüllerimiz. ( Personel
        Takip, Özlük Takip, Ücretlendirme vb.)
     ● Tüm paket programlarla entegrasyonunun sağlanması
 
Dönemsel  IT Personel desteği,
 
     ● Bilgi İşlem süreçlerinizin dış kaynak personeli tarafından yönetilmesi. Kunt kadrolu personelin belirleyeceğiniz günlerde veya tam zamanlı müşteri
        kurumda istihdamı.
     ● Bilgi İşlemle ilgili yönetiminizi uzman bir ekip tarafından sorunsuzca yapılmasını sağlıyoruz.