VERİ GİRİŞ OPERASYONU


● Bilgisayar ortamında veri giriş, scanner, dijital arşiv süreçlerinizde inhouse ve Kunt Merkez binamızda yeterli sayıda personel istihdamının sağlanması.

● Kayıtlı hale getirmek istediğiniz, yazılı, görsel ve/veya işitsel datalarınızın istediğiniz soft ortamda kayıtlarının yapılması ve tarafınıza raporlanması.